Croatian English French German Italian Spanish Turkish

U Jablanici održana fokus grupa „Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“

22.11.2017. u prostorijama Općine Jablanica, s početkom u 14.00h održana je fokus grupa na temu „Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“. Učešće na događaju su uzeli predstavnici javnog, privatnog i NVO sektora.  Prisutnima se obratio načelnik Općine Jablanica gosp. Salem Dedić… Više...

FOKUS GRUPA „PARAFISKALNI NAMETI – PRIJEDLOZI I PREPORUKE ZA SMANJENJE ILI UKIDANJE“ - Bihać

Dana 21.11.2017.godine u Bihaću je održana fokus grupa „Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“ u organizaciji Udruženja LINK Mostar i Nezavisnog biroa za razvoj Modriča. Ova fokus grupa je održana u sklopu Inicijative za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada na području… Više...

Radni sastanak EDU LAB projekta

U periodu 15-17.11.2017. godine, predstavnici Udruženja LiNK su učestvovali na radnom sastanku partnera u Beogradu, u sklopu projekta EDU-LAB kojeg finansira Europska Unija, a realizuje se u okviru Dunavskog Transnacionalnog Programa – INTERREG. Više...

Rasprava o Zakonu o privrednim društvima

13.11.2017. godine, u prostorijama Udruženja LiNK je održana rasprava na temu Zakona o privrednim društvima. Udruženje LiNK i Udruženje NBR, zajedno sa članicama LEDnet mreže kontinuirano rade na poboljšanju ekonomskih politika kroz jasno identifikovanje problema sa kojima se suočavaju privrednici te radom na njihovom otklanjanju.… Više...

Sastanak projektnih partnera EDU LAB

U Bihaću je 24.10.2017. godine održan sastanak projektnih partnera na EDU LAB projektu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja LiNK Mostar i  Razvojne agencije USK. Na sastanku su razmatrane tekuće aktivnosti projekta. Razgovarano je o politikama na tržištu rada i aktualnim problemima u obrazovnom sistemu u… Više...

Inicijativa za smanjenje parafiskalnih naknada

U periodu 20.-24.10.2017. godine održani su sastanci sa načelnicima općine Jablanica, Prozor – Rama, Bihać i Bosanska Krupa, s ciljem predstavljanja inicijative LEDnet mreže za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada.         Više...

Obuka za upravljanje web stranicom i napredni PR

U prostorijama Udruženja LiNK održana je Obuka za upravljanje web stranicom i napredni PR.  Obuku je  vodio gosp. Adi Đukić, ispred Agencije WEBSTUDIO, koja je angažovana na izradi nove web stranice.    Više...

Predstavnici civilnog društva uručili alternativne odgovore na 716 pitanja iz Upitnika EK za BiH

U Sarajevu, 19.10.2017. godine Alijansa za evropske integracije (A4EU) uručila je ambasadoru EU u BiH Lars-Gunnar Wigemarku izvještaj civilnog društva pod nazivom “Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH”. Odgovore su pripremile organizacije civilnog društva iz cijele zemlje, uz podršku Tehničke pomoći EU… Više...

NAŠI PARTNERI

Galerija